help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - Visning

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Visning.

Visning

Rettighetene under kategorien Visning styrer menyen i navigatoren, dvs. hvilke strukturer i redigeringsmodus brukeren har tilgang til. Disse rettighetene gir ikke tilgang til å opprette objekter. Dette krever rettigheter fra kategorien Opprett.

Vis sider

Med høyremenyen Vis sider får brukeren tilgang til sidestrukturen på nettstedet. Til høyre vises knappen Bla gjennom i sidelisten.

Sjeldne brukere kan ofte klare seg uten høyremenyen Vis sider, ettersom den forenkler redigeringsmodusen.

Vis maler

Rettigheten Vis maler gir brukeren tilgang til malstrukturen på nettstedet. For å se malstrukturen må brukeren også ha rettigheten Vis sider .

Vis dekorasjonsmaler

Rettigheten til Vis dekorasjonsmaler gir brukeren tilgang til dekorasjonsmalene. For å se dekorasjonsmalene må brukeren også ha rettigheten Vis sider .

Vise filarkiv

Rettigheten til Vis filarkiv gir brukeren tilgang til det sentrale filarkivet. For å se filarkivet må brukeren også ha rettigheten Vis sider .

Vis bildearkiv

Gir brukeren mulighet til å se hele bildearkivet. Bildearkivet finner du via menyen øverst.

Rettigheter til å legge til bilder og filer i bilde- og filarkiver fungerer på samme måte som for sider. Brukere med rettigheten Skriv på bilde- og/eller filmappe (i bilde- eller filarkivet) kan legge til bilder og filer.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?