help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper mapp

Rättigheter

Här kan du se vilka rättigheter en mapp har på webbplatsen. I detta exempel så visas det att mappen sitevision har administratörsroll på webbplatsen. Du kan också se vilka rättigheter som ingår i rollen Administratör.

Markerar du en annan sida så visas vilka rättigheter användaren har på den sidan.

Vill du ge mappen en annan roll? Då får du gå till egenskaper på sidan och sedan behörigheter.

Vill du ändra rättigheterna i en roll? Då får du gå till Roller på webbplatsinställningar.

Rättigheter

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?