help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper grupp

Fliken Medlemmar

Under Egenskaper och fliken Medlemmar kan du se de medlemmar som tillhör gruppen. Du kan också lägga till användare i gruppen om den aktuella katalogtjänsten tillåter ändringar från Sitevision.

Egenskaper grupp

Fliken Rättigheter

Här kan du se vilka rättigheter en grupp har på webbplatsen. I detta exempel så visas det att gruppen Kontor har redaktörsroll på webbplatsen. Du kan också se vilka rättigheter som ingår i rollen Redaktör.

Markerar du en annan sida så visas vilka rättigheter gruppen har på den sidan.

Vill du ge gruppen en annan roll? Då får du gå till egenskaper på sidan och sedan behörigheter.

Vill du ändra rättigheterna i en roll? Då får du gå till Roller på webbplatsinställningar.

Rättigheter grupp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?