help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa social användaridentitet

Om webbplatsen har social colllaboration aktiverat men användaren aldrig har loggat in så kan du skapa upp en profil manuellt. Annars skapas ju profilen vid inloggning. Högerklicka på en användare och välja Skapa social användaridentitet. Då öppnas en bekräftelseruta:

Skapa social identitet

Om du väljer att högerklicka på en mapp kan du skapa social användaridentiteter för alla som finns i den mappen:

Skapa fler social identiteter

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera användare"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?