help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Sök

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Sök.

Sök

Rättigheterna under kategorin Sök styr inställningar för sökfunktionen i SiteVision.

Ändra sökprioritet

Med rättigheten Ändra sökprioritet kan användare öka eller minska prioriteten en sida har i sökresultat. Rättigheten kombineras med rättigheterna Visa sida, Visa filarkiv och/eller Visa bildarkiv.

Hantera externa sökmotorer

Med rättigheten Hantera externa sökmotorer kan användare göra inställningar för Sitemaps.

Hantera egna sökindex

Med rättigheten Hantera egna sökindex kan användare göra inställningar i befintliga egna sökindex. Kan kombineras med rättigheten Skapa eget sökindex.

Skapa eget sökindex

Med rättigheten Skapa eget sökindex kan användare skapa och/eller ta bort egna sökindex. Kombineras med rättigheten Hantera egna sökindex.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?