help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till användarfält - Katalogtjänst

Fliken Katalogtjänst på Användarfält

Katalogtjänst

Läs fältet från katalogtjänst

Bocka i rutan Läs fältet från katalogtjänst om användarfältet ska hämtas från katalogtjänsten när den sociala identiteten skapas.

LDAP-attribut

LDAP-attribut anger vilket attribut i katalogtjänsten som ska kopplas till användarfältet. Klicka på pilen för att se en lista av tillgängliga attribut.

LDAP-attribut som väljs måste finnas i samtliga katalogtjänster som är kopplade till webbplatsen.

Uppdatera fältet i katalogtjänsten när värdet förändras

Denna kryssruta innebär att användarfält som ändras av användare på profilsidorna även ändras i katalogtjänsten.

För att användaren själv ska kunna ändra de användarfält som har tvåvägskommunikation med katalogtjänsten behöver varje enskild användare ha skrivrättighet på sin användare i katalogtjänsten.

Bra att tänka på

Information om vad olika valda fält gör i kombination

  • Om fälten Läs fältet från katalogtjänsten och Uppdatera fältet i katalogtjänsten är ikryssade skapas en tvåvägskommunikation mellan användarfältet i Sitevision och katalogtjänsten. Förändring i katalogtjänsten slår alltså igenom i användarfältet och vice versa. För att ändringen ska slå igenom i katalogtjänsten krävs det att användaren har skrivrättighet på sin användare i katalogtjänsten.
  • Om endast fälten Läs fältet från katalogtjänsten är ikryssat kommer användarfältets värde hämtas och uppdateras från katalogtjänsten. Hämtningen och uppdateringen av värdet kommer däremot brytas om användaren anger ett eget värde i användarfältet.

Skriva över befintligt värdet i användarfält med värdet från katalogtjänsten

  • ​De förändringar i användarfältet som sparas i Sitevision kommer skrivas över av katalogtjänstens värden om rutan Uppdatera katalogtjänst när värdet förändras blir ikryssat i efterhand.Initialt kommer alltså värdet från katalogtjänsten att användas, sedan kommer förändringar både i katalogtjänsten och Sitevision att slå igenom. Observera att användaren måste ha skrivrättighet på sin användare i katalogtjänsten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?