help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till användarfält - Avancerat

Lägg till användarfält - sök

Teknisk information

Identifierare

Användarfält indexeras automatiskt. Ett unikt Fältnamn i sökindex måste därför anges för nya användarfält. De automatiskt genererade användarfälten hämtar fältnamnet från LDAP-attributets namn.

Notera att användardata indexeras i ett helt eget sökindex (inte i SiteVisions normala sökindex över sidor/filer/bilder etc.)

Använd aldrig mellanslag eller nationella tecken (å, ä, ö etc.) i fältnamnet! Notera att användarfälten Namn (fullname), Förnamn (givenName) och Efternamn (sn) alltid är sökbara, även när rutan Använd som standardsökfält av urkryssad.

Sök

Använd som standardsökfält

Bocka i rutan Använd som standardsökfält för att göra användarfältet sökbart som standard vid vanliga sökningar i onlineläget exempelvis via modulerna Sökruta för person och Sök person.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?