help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppkalender - Utseende

Modulen Gruppkalender används för att hålla reda på en grupps aktiviteter.

Utseende gruppkalender

Utseende

Formatmall för rubrik och innehåll

Ange formatmallar för gruppkalenderns rubrik och innehåll. Formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt på webbplatsen.

Färg för händelser

Ställ in färg för händelser som ska ske. Dvs bokningar som du gör direkt genom att klicka i kalendern.

Färg för uppgifter

Ställ in färg för uppgifter som kommer från modulen gruppuppgifter.

Dagens datum är alltid markerat med gul färg.

Dagens datum är alltid markerat med gul färg.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?