help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Byt namn på en etikett

När du jobbar med etiketter skapar du etiketter som bara är ETT ord och visas med gemener. För att kunna använda versaler (för exempelvis namn) och flera ord har vi skapat en inställning där du kan söka fram etiketter och dubbelklicka på dem för att redigera en etikett.

Gör så här

1. Sök efter etiketten Utbildning

Redigera etiketter'

2. Dubbelklicka på sökträffen. Ett nytt fönster visas där du får fylla i en titel.
3. Redigera etiketten utbildning till Utbildning & forskning

Titel på etikett

4. När du har ändrat titel på etiketten så visas den nya titeln med det gamla namnet inom parentes.

Etiketter

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?