Logga

Lägg till etikettgrupp

Här lägger du till en etikettsgrupp. Ge den ett namn.

Lägg till etikettgrupp

Etikettgruppen visas sedan på panelen Etiketter. Där kan du fylla på med valbara värden:

Etiketter

Fyll i ett värde och avsluta med enterslag så skapas värdena upp.

Om du har många värden att fylla i kan du importera etiketter från fil. Då öppnas en filväljare och du väljer den textfil du vill importera. En etikett per rad i filen.

Om du vill ta bort ett värde, klicka på krysset ill höger om ordet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera etiketter"

Denna sida publicerades: 2019-10-15

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39