help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till etikettgrupp

Här lägger du till en etikettsgrupp. Ge den ett namn.

Lägg till etikettgrupp

Etikettgruppen visas sedan på panelen Etiketter. Där kan du fylla på med valbara värden:

Etiketter

Fyll i ett värde och avsluta med enterslag så skapas värdena upp.

Om du har många värden att fylla i kan du importera etiketter från fil. Då öppnas en filväljare och du väljer den textfil du vill importera. En etikett per rad i filen.

Om du vill ta bort ett värde, klicka på krysset till höger om ordet.

Du kan byta namn på etiketten (om du exempelvis vill använda versal eller flera ord) genom att dubbelklicka på etiketten. Då visas ett gränssnitt där du kan fylla i titel på etiketten.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera etiketter"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?