help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Översätta publiceringsprojekt

Om du har ett publiceringsprojekt som är på ett annat språk kan du välja att översätta det. Du kan göra det på två olika sätt:

1. Via Xliff - Genom att exportera en Xliff -fil till en översättningsbyrå. Xliff är ett xml format som översättningsbyråer jobbar med.

2. Via maskinöverättning - Har du aktiverat maskinöversättning genom Microsoft Translate eller DeepL så kan du välja att översätta hela projektet.

Översätt projekt

Markera det publiceringsprojekt som du vill översätta. Välj Kugghjulet och alternativet Översätt projekt.

Exportera eller översätt projekt

En ny vy visas där du får välja Källspråk (vilket språk är projektet på nu) och Målspråk (vilket språk vill du översätta till).

Översätt från källspråk till målspråk

Då blir alla dina sidor i projektet maskinöversatta:

Maskinöversatta sidor i ett projekt

Klicka på en sida i projektet för att granska översättning och klarmarkera den när den är klar.

Klarmarkera

När alla sidor i projektet är klarmarkerade går det att publicera ut hela publiceringsprojektet.

Publicera projekt

För att få publicera ett publiceringsprojekt krävs det att du har behörigheten "Hantera publiceringsprojekt"

Exportera/importera Xliff

Markera det publiceringsprojekt som du vill översätta genom att skapa en Xliff-fil. Välj Kugghjulet och alternativet Exportera Xliff.

En ny vy visas där du får välja Källspråk (vilket språk är projektet på nu) och Målspråk (vilket språk vill du översätta till).

Översätt från källspråk till målspråk

När du klickar OK så laddas en zip-fil ner med din xliff-export. Skicka denna fil till din översättningsbyrå.

När du får tillbaks din översatta xliff-fil så importerar du den på samma ställe som där du gjorde exporten. En ny vy visas där du pekar ut den översatta xliff-filen.

Importera översättning

Då skrivs sidorna i publiceringsprojektet över med de översatta sidorna. Klicka på en sida i projektet för att granska översättning och klarmarkera den när den är klar.

När alla sidor i projektet är klarmarkerade går det att publicera ut hela publiceringsprojektet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?