help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökruta för person - Övrigt

Modulen Sökruta för person visar en sökruta där det är möjligt att söka bland användare på webbplatsen.

Sökruta användarfält

Synliga användarfält i sökträffar för personer

Använd en egen uppsättning användarfält

Som standard visas liten vy av användarfälten i sökningen. Namn och titel är förinställda på liten vy i guiden.

Önskas mer information så går det att lägga till fler användarfält. Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till för att lägga till fler fält.

Lägg till fält

För att ta bort ett användarfält, markera det i listan och klicka på minusknappen.

Användarfälten visas i den ordning som de visas under denna flik. Namn visas alltid överst och går inte att välja att ta bort eller sortera. För att sortera övriga fält, markera fältet i listan och klicka på pil upp/pil ner.

Målsidor

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Här kan du peka ut en egen profilsida - inte den som automatskapades i guiden.

Använd egen sida för sökresultat med personer

Här kan du peka ut en egen sida för sökresultat - inte den som automatskapades i guiden.

Modulen Sök person måste finnas på sökresultatsidan.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?