help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontaktstatus v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Kontaktstatus.

Modulen Kontaktstatus används på profilsidan för att hantera kontaktrelationen mellan användare. Modulen är bara synlig om du besöker en annan användares profilsida. Den syns inte på din egen profilsida.

Användare som du har lagt till som kontakter kan du se i modulerna Kontakter och Alla kontakter på din egna profilsida. Inlägg som dina kontakter gör kan du se i din sammansatta tidslinje. Om modulen Följare finns på profilsidan kan du se din egen profilbild bland användarens följare.

Så här gör du

Lägg till kontakt

1. Gå till profilsidan för den användare du vill lägga till som kontakt.

2. Klicka på knappen "Lägg till kontakt". Sidan laddas om och texten på knappen ändras till "Ta bort som kontakt".

Grundutseende för modulen Kontaktstatus

Ta bort kontakt

1. Gå till profilsidan för den användare du vill ta bort som kontakt.

2. Klicka på knappen "Ta bort kontakt". Sidan laddas om och texten på knappen ändras till "Lägg till som kontakt". 

Exempel på utseende när du är kontakt med person

Blockera kontakt

Om du har lagt till en användare som kontakt kan du blockera så att inlägg personen skriver inte visas i din sammansatta tidslinje.

1. Gå till profilsidan för den användare vars inlägg du vill blockera från den sammansatta tidslinjen.

2. Klicka på pilen till höger på knappen "Ta bort som kontakt".

3. Klicka på "Blockera kontakt".

Blockera kontakt

Ta bort blockering

Om du har lagt till en användare som kontakt kan du blockera så att inlägg personen skriver inte visas i din sammansatta tidslinje. Du kan ta bort en blockering som du ställt in för en användare tidigare.

1. Gå till profilsidan för den användare vars inlägg du vill visa igen på den sammansatta tidslinjen.

2. Klicka på pilen till höger på knappen "Ta bort som kontakt".

3. Klicka på "Ta bort blockering".

Pilmeny för att ta bort blockering

Inaktivera och dölja användare

Med modulen kontaktstatus kan du som har behörighet hantera sociala profiler.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?