help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök i aktivitetsflöde v1

Modulen Sök i aktivitetsflöde används för att söka bland inlägg och kommentarer i aktivitetsflöden. Du kan välja om söken ska söka bland inlägg i grupper och personliga aktivitetsflöden, inlägg i grupper eller endast i inlägg på sidan där modulen är (exemplevis EN gruppsida).

Resltat av en sök i aktivitetsflöde

Du kan också söka efter inlägg och kommentarer i modulen Sökruta för person och innehåll.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?