help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppmedlemmar - Allmänt

Modulen Gruppmedlemmar används på gruppsidor för att visa vilka användare som är medlemmar i en grupp.

Allmänt. Gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar

Visa antalet gruppmedlemmar

Visa antal medlemmar påverkar antalet medlemmar som visas på gruppsidan.  Standardvärdet är 10.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?