help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontakter - Allmänt

Modulen Kontakter används på profilsidor för att visa vilka kontakter som en användare har.

Allmänt, kontakter

Kontakter

Visa antal kontakter

Visa antal kontakter styr över antalet synliga kontakter. Standardvärdet är 10.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?