help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Utseende

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Utseende.

Utseende

Rättigheterna under kategorin Utseende styr utseendeförändringar användare får göra i bland annat modulerna bild, text och tabell. Kategorin innehåller även flera rättigheter som är globala och påverkar hela webbplatsens utseende. De rättigheterna är beroende av till rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Använda responsiv webb

Med rättigheten Använda responsiv webb kan användare göra inställningar för responsiv webb under Egenskaper på modul, layout, grid, gridrad och/eller spalt. Rättigheten kan kombineras med rättigheten Lägg till grid, gridrad och gridspalt och Hantera responsiv webb.

Använda utökad bildredigering

Med rättigheten Använd utökad bildredigering kan användare välja filter och färgsätta bilder i bildmodulen. Kan kombineras med rättigheten för modulen Bild.

Hantera sidlayout

Med rättigheten Hantera sidlayout kan användare göra utseendeinställningar genom att högerklicka på en layout eller modul. Rättigheten tillåter även användaren att flöda innehåll, ändra länkade layouter och får åtkomst att ändra sidans bakgrund.

I kombination med rättigheten Hantera vyer kan användare tillåta och skapa vyer på en grid, gridrad, spalt och layout.

I kombination med rättigheten Hantera dekorationer kan användare spara dekoration.

Hantera färger

Med rättigheten Hantera färger kan användare skapa nya färger och ändra färger som finns webbplatsen. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Hantera formatmallar

Med rättigheten Hantera formatmallar kan användare skapa nya formatmallar och ändra formatmallar som finns på webbplatsen. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Hantera dekorationer

Med rättigheten Hantera dekorationer kan användare spara dekorationer (utseendeinställningar). Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera sidlayout.

I kombination med rättigheterna Hantera webbplatsinställningar och Hantera sidlayout kan användare ändra och skapa dekorationer och CSS-regler via Webbplatsinställningar. Tillsammans med rättigheten Visa dekorationsmall och Skapa dekorationsmall kan användare skapa mallar specifika för dekorationer.

Hantera responsiv webb

Med rättigheten Hantera responsiv webb kan användare aktivera responsiv webb på webbplatsen samt lägga till och administrera brytpunkter. Måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar och kan med fördel även kombineras med rättigheterna Lägg till grid, gridrad och gridspalt och Använda responsiv webb.

Hantera tabell

Med rättigheten Hantera tabell kan användare skapa tabeller utan fördefinierad tabelltyp.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?