help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Administration

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Administration.

Administration

Rättigheterna under kategorin Administration styr både högre rättigheter som export/import och licenshantering, men även möjligheten att låsa upp sid- och publiceringslås. I den här kategorin hittar du även rättigheten för att hantera element och tillägg, hantera AB-tester och HTML-export samt funktioner för utvecklare.

Alla inställningar uner Administration

Använda export och import

Med rättigheten Använda export och import kan användare exportera webbplatser. För att importera webbplatser krävs inloggning som systemanvändaren. I rättigheten Använda export och import ingår även möjligheten att exportera och importera delgrenar i en befintlig webbplats.

Du kommer åt de sva-filer som en export genererar genom att logga in med systemanvändaren. Sva-filerna hittar du i mappen /data/archive.

Låsa upp sidlås

Med rättigheten Lås upp sidlås kan användare låsa upp andra användares sidlås för att själv påbörja redigering av sidan.

Låsa upp publiceringslås

Med rättigheten Lås upp publiceringslås kan användare låsa upp tidstyrd publicering av sidor.

Hantera metadatafält

Med rättigheten Hantera metadatafält kan användare skapa ändra och ta bort metadata. Tillsammans med rättigheten Hantera webbplatsinställningar kan användare skapa metadatafält. För att aktivera metadatafältet på en mall krävs rättigheten Visa mallar.

Hantera vyer

Med rättigheten Hantera vyer kan användare hantera befintliga vyer. Kombineras med rättigheten Hantera sidlayout för användare som ska kunna tillåta och skapa nya vyer.

Du kan tillåta och skapa vyer på layouter, gridrader och gridspalter. För att lägga till en layout krävs rättigheten Lägg till layout. För att lägga till gridrad eller gridspalt krävs rättigheten Lägg till grid, gridrad och gridspalt.

Hantera webbplatsinställningar

Med rättigheten Hantera webbplatsinställningar kan användare komma Webbplatsinställningar och därmed även globala inställningar för webbplatsen.

För att komma åt panelerna Färger, Formatmallar, Dekorationer, Roller, Arbetsflöde, Responsiv webb och Vizzit behöver användare ytterligare rättigheter för respektive panel.

Hantera Serveregenskaper

För att komma åt Serveregenskaper behöver du för närvarande logga in som systemanvändaren.

Hantera funktioner för utvecklare

Med rättigheten Hantera funktioner för utvecklare kan användare redigera CSS- och JavaScript-filer i filarkivet, göra inställningar för mindre skärmar i bildmodulen och komma åt loggutskrifter för webbplatsen och skapa element. Rättigheten kombineras med rättigheten Visa filarkiv för redigering av CSS- och Java-Scriptfiler.

För CSS- och JavaScript-tillägg på en mall krävs också rättigheten Visa mallar.

Hantera publiceringsflöden

Med rättigheten Hantera publiceringsflöden kan användare välja publiceringsflöde på en sida utifrån de arbetsflöden som är tillagda under Webbplatsinställningar. Kan kombineras med rättigheten

Övervaka publiceringsflöden:

Med rättigheten Övervaka publiceringsflöden kan användare åtgärda publiceringsflöden.

Hantera AB-tester

Med rättigheten Hantera AB-tester kan användare

  • Se kategorin A/B-test under sidegenskaper
  • Se ikonen A/B-test i verktygslisten på sida med vyer
  • Se knappen Stoppa A/B-test i den blå listen för pågående A/B-test
  • Se kryssrutan för att starta ett A/B-test vid publicering
  • Se genvägsknappen nere till höger Online för att se olika testfall

Hantera element

Med rättigheten Hantera element kan användare utveckla element som de sedan distribuerar till kund/produktion.

Hantera tillägg

Med rättigheten Hantera tillägg kan användare importera tillägg.

Hantera etiketter

Med rättigheten Hantera etiketter kan användare hantera etiketter.

Hantera SiteVision Marketplace

Med rättigheten Hantera SiteVision Marketplace kan användare få tillgång till Marketplace inloggad i SiteVision. Rättigheten akiverar knapparna köpa/ladda ner.

Alla ser ikonen Marketplace och informationen på denna webbplats men med texten "För att lägga till den här modulen behöver du logga in i SiteVision."

Använda teman

Med rättigheten Använda teman så kan användare:

  • Sätta/ta bort tema på mall/sida och layout

Hantera teman

Med rättigheten Hantera teman så kan användare:

  • Se panelen Envision under webbplatsinställningar.
  • Skapa/ändra/ta bort teman

Hantera Sitevision Cloud webbanalys

Med rättigheten Hantera Sitevision Cloud webbanalys så kan användare:

  • Göra inställningar för Sitevision Cloud webbanalys under panelen Webbanalys under webbplatsinställningar.

Hantera publiceringsprojekt

Med rättigheten Hantera publiceringsprojekt kan du nå vyn för publiceringsprojekt där du exempelvis kan översätta ett publiceringsprojekjt eller publicera det.

Hantera identifierare för uppmärkning av types-funktionalitet

Med rättigheten Hantera identifierare för uppmärkning av types-funktionalitet kan du sätta identifierare på moduler och mallar.

Hantera fastnålning

Med rättigheten Hantera ifastnålning har du möjlighet att nåla fast moduler som ska finnas på en viss sida.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?