Logga

Lista grupper

Med modulen Lista grupper kan du underlätta samarbetet på din digitala arbetsplats genom att sortera och visa grupper utifrån plats eller mall. I listningen visas gruppnamn, gruppfoto samt en knapp för att snabbt gå med i och ur gruppen. Dina användare får en tydlig översikt.

Fööljande inställningar kan du göra i modulen:

Urval

I modulen Lista grupper så går det att göra två typer av urval. Urval genom mapp och urval genom mall

Urval genom mapp

När du gör urvalet genom mapp så pekar du ut den mapp i strukturen där grupperna du vill visa finns.

Urval genom mall

När du gör urvalet genom mall så pekar du ut den mall som din grupp använder. Då visas bara de grupper som använder denna mall.

Max antal grupper i listan

Välj hur många grupper som ska visas.

Lista grupper Urval

Interaktivitet

I modulen är det möjlig att gå med i eller gå ur en grupp, direkt från grupplistningen. Bocka i denna ifall du vill göra denna funktion möjlig för användarna.

Lista grupp interaktivitet

Det visas då en länk till höger om respektive grupp.

Länkar för att gå med/ur grupp

Lista

Lista

Visa gruppbilder

Denna ruta bockar du i om du vill visa bilden kopplad till gruppen. Du kan välja att ha en fyrkantig bild eller rund bild.

Visa grupptyp

Denna ruta bockar du i om du vill visa grupptypen direkt efter gruppnamnet. Grupptypen kan vara Öppen eller Modererad.

Slutna grupper undantas helt i Lista grupper, även dem du själv är medlem i.

Visa beskrivning

Denna bockar du i om du vill visa gruppbeskrivningen (om det finns någon).

Max antal tecken ur beskrivningen

Här bestämmer du hur många tecken ur beskrivningen som ska visas.

Visa avgränsade linje mellan grupper

Denna bockar du i om du vill visa en linje som separerar grupperna i listningen.

Exempel lista grupper

Formatmallar

formatmallar

Gruppens namn

Här anger du formatmall för gruppens namn.

Grupptyp

Här anger du formatmall för grupptyp.

Beskrivning

Här anger du formatmall för gruppens beskrivning (om det finns någon - annars visas inget).

Roll i grupp

Här anger du formatmall för vilken roll i gruppen användaren har.

Denna sida publicerades: 2020-04-07

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39