help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Medlemsstatus

Modulen Medlemsstatus används på gruppsidor för att hantera en användares relation till en grupp. Om en användare inte är medlem i en grupp så kan modulen användas för att gå med i gruppen, förutsatt att den är öppen.

Gå med i grupp

Grundutseende för modulen Medlemsstatus

Om det finns en relation med gruppen så finns flera alternativ tillgängliga via en liten "pil" längst till höger på knappen. Vilka alternativ som synliga är beroende av vilken relation användaren har med gruppen.

Gå ur grupp

Exempel på utseende för en gruppmedlem

Följande alternativ finns:

  • Gå med i grupp - gå med i gruppen. Inlägg som postas i gruppen kommer att hamna i användarens sammansatta tidslinje.
  • Följ grupp - följ gruppen utan att vara medlem. Inlägg som postas i gruppen kommer att hamna i användarens sammansatta tidslinje.
  • Gå ur grupp - lämnar gruppen.
  • Sluta följa grupp - Slutar följa och får då inga notifieringar om gruppen.
  • Stoppa notifieringar - Stänger av notifieringar för den specifika gruppen du har markerat.

Inställningar Medlemsstaus

Inställningar

Storlek på ikon

Här ställer du in storlek på ikonen. Följande storlekar finns att välja på i listan:

  • Stor
  • Mellan
  • Liten

Visa ledtext för knapp

Om du vill visa ledtext för knappen bockar du i denna ruta. Standardtexten är "Gå med i grupp/Gå ur grupp".

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?