help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppinformation

Modulen Gruppinformation används på gruppsidor för att visa vilken typ av grupp det är. Det är också inställningsbart i modulen om man vill visa antal medlemmar samt om man ska kunna klicka för att få en vy av grupp­medlemmarna.

Exempel på utseende för en gruppadministratör

Grupptyp

Gruppadministratörer kan ändra gruppens typ i modulen Gruppinställningar.

  • Öppen grupp - alla användare kan gå med i gruppen som är synlig för alla besökare på webbplatsen.
  • Modererad grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Detta är också en öppen grupp - om du inte är med i gruppen kan du ändå följa gruppen och få tillgång till allt material med enda skillnaden att du inte kan kommentera och diskutera.
  • Sluten grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Informationen i gruppen är enbart synlig för gruppmedlemmar.

Behörighetsinställningarna på en gruppsida gäller före grupptypen. En gruppsida tillhörande en sluten grupp som sätts som publik kan ses av samtliga besökare. Enstaka användare som läggs till och kopplas till en roll på sidan ser innehållet utan vara medlem i gruppen.

Inställningar i modulen

Följande inställningar att göra i modulen:

Gruppinställningar

Visa ikon

Här väljer du om du vill visa ikon innan grupptypen skrivs ut. Det finns tre olika ikoner:

Öppen grupp
Modereread grupp
Sluten grupp

Visa medlemmar

Här väljer du om du vill skriva ut antal medlemmar som är med i gruppen.

Länk till landningssida för lista medlemmar

Om man vill kunna klicka på antal medlemmar för att komma till en sida som visar vilka medlemmar som är med bockar du i denna ruta,

Lista gruppmedlemmar

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?