help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppinställningar

Modulen Gruppinställningar används på gruppsidor. Här kan du byta typ på gruppen, avgöra om gruppen är aktiv eller inte, ta bort gruppen eller ändra inställningar (namn och beskrivning) för gruppen.

Exempel på utseende för en gruppadministratör

Grupptyp

Gruppadministratörer kan ändra gruppens typ.

  • Öppen grupp - alla användare kan gå med i gruppen som är synlig för alla besökare på webbplatsen. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg, kommentera och arbeta med filer. Besökare kan enbart kommentera inlägg.
  • Modererad grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Detta är dock också en öppen grupp - om du inte är med i gruppen kan du ändå följa gruppen och få tillgång till allt material med enda skillnaden att du inte kan kommentera och diskutera. Som följare får du också aviseringar och du kan se dokument i modererade grupper.
  • Sluten grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Informationen i gruppen är enbart synlig för gruppmedlemmar.

Behörighetsinställningarna på en gruppsida gäller före grupptypen. En gruppsida tillhörande en sluten grupp som sätts som publik kan ses av samtliga besökare. Enstaka användare som läggs till och kopplas till en roll på sidan ser innehållet utan vara medlem i gruppen.

Gruppstatus

Gruppadministratörer kan ändra gruppens status.

  • Aktiv grupp - gruppen är aktiv och öppen för inlägg, kommentarer etc.
  • Inaktiv grupp - gruppen är låst för ändringar och ingen kan lägga till nya inlägg, kommentarer eller liknande.

Om du har valt att inaktivera grupp ser knappen lite annan ut med färre val:

Aktivera grupp

Ta bort grupp

Det går att ta bort en grupp som gruppadministratör genom att välja detta alternativ. Gruppen kommer då hamna i papperskorgen.

För att ta bort en grupp behöver rollen Gruppadministratörer ha rättigheten "Ta bort".

Inställningar

Gruppadministratörer kan via detta alternativ ändra gruppens inställningar

  • Namn - gruppens namn som bl.a. visas på gruppsidan och i sökresultat.
  • Beskrivning - beskrivningen av gruppen som bl.a. visas på gruppsidan och i vissa sökresultat.
Gruppinställningar

Exempel på utseende för gruppinställningsfönstret

Det finns inga inställningar att göra på modulen i redigeringsläget.

Gruppinställningar

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?