help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppmedlemmar

Modulen Gruppmedlemmar används på gruppsidor för att visa vilka användare som är medlemmar i en grupp.

Antalet synliga medlemmar styrs av en inställning där standardvärdet är 10. Längst ner finns en länk, "Visa alla medlemmar (X)", som leder till en sida där modulen Alla gruppmedlemmar används för att visa alla användare som är medlem i gruppen.

Inställningar för gruppmedlemmar

Målsidor

På webbplatsen finns centrala inställningar för alla målsidor som används i Sitevision intranät. Här går det att ändra till en annan målsida för just den här modulen. Inställningen ersätter den centrala inställningen för just den här modulen. Klicka på Bläddra för att peka ut en målsida.

Målsidor som går att ställa in:

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Den profilsida som används för att visa användare som omnämns i inlägg med @

Använd en egen sida för att visa alla medlemmar

Den sida som visar alla medlemmar.

Gruppmedlemmar i gränssnittet

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Sitevision Intranät"

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?