help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Varning om utloggning

Varning om utloggnings-modulen är till för att en användare ska bli notifierad om att tiden som inloggad i visningsläget håller på att gå ut.

Konfiguration

Den konfiguration som behöver göras är att bestämma hur lång tid innan utloggning som meddelandet ska visas på skärmen. Det gör du under inställningar i modulen.

Konfiguration av varning om utloggning

När det återstår de antal minuter du specificerat innan utloggning sker, så dyker en rutan upp som berättar detta. Du ser att tiden tickar ner samt att du får valet att fortsätta vara inloggad alternativt logga ut direkt.

Varna om utloggning

Sessionstiden vid inaktivitet i cloud, är 30 minuter innan användaren blir utloggad. Detta gäller som inloggad i visningsläget, inte i redigeringsläget. Exempelvis en användare inloggad på intranätet.

Samma tid gäller även för den som har egen installation. Men där kan du påverka tiden under /admin/cluster/properties med inställningen sessionTimeoutInMinutes

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?