help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Olästa meddelanden

Modulen Meddelanden används för att visa när det kommit nya meddelanden i Sitevision. Lägg modulen i mallen (exempelvis sidhuvudet) för att användarna lätt ska komma se när det kommit ett nytt meddelanden.

Ikon olästa meddelanden

Ikon utan ledtext

Olästa meddelanden med ledtext

Ikon med ledtext

Använd gärna modulen Olästa meddelanden tillsammans med modulen Skicka direktmeddelande som placeras på profilsidan.

Ny meddelanden markeras med en svart cirkel på knappen för meddelanden.

Nytt meddelande visas med svart plupp

Inställningar i modulen

Inställningar olästa meddelanden

Inställningar

Öppna i nytt fönster

Bocka i Öppna i nytt fönster om du vill att olästa meddelanden ska öppnas i nytt fönster. Annars öppnas de i en ny flik.

Utseende

Storlek på knapp

Här ställer du in storlek på knappen. Följande storlekar finns att välja på i listan:

  • Stor
  • Mellan
  • Liten

Visa ledtext för knapp

Om du vill visa ledtext för knappen bockar du i denna ruta.

Då står det Meddelanden till höger om knappen.

Denna modul ersätter den gamla modulen Meddelanden v1.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?