help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Olästa mejl - Google

Med den här modulen kan du visa hur många mejl du har i din inkorg samt visa text från mejlet. Modulen visas som en ikon som är lika stor som ikonerna för notis, chat och så vidare.

Nya ikoner

När du för musen över ikonen visas exempelvis "De tre senaste olästa mejlen av nio" (beroende på vad du gjort för inställningar i modulen).

Inställningar

Följande inställningar kan du göra i modulen:

Inställningar Google Mail

OAuth-2-konfiguration

Välj din inloggning. Valen hämtas från webbplatsinställningar/oauth2-konfigurationer.

Max antal olästa mejl som ska visas i listan

Väl hur många mejl som ska synas från din inkorg

Utseende

Utseende Google mail

Använd ikon

Välj detta alternativ ifall du vill ha en ikon att klicka på för att visa dina mejl. Ikonen är en standard ikon och du får välja storleken på ikonen.

Utseende Google mail

Använd text

Välj detta alternativ om du vill skriva en egen text istället för en ikon.

Google mail utseende

Riktning att öppna mejllistan i

Välj vilken riktning som mejllistan öppnas i.

  • Öppna till höger
  • Öppna under

Första gången som användaren loggar in och klickar på mejl-ikonen så måste användare godkänna att mejlen ska få hämtas. Så istället för att se sina olästa mejl när hen klickar på ikonen visas en knapp med texten om att Godkänna åtkomst.

Max antal tecken att visa i innehållet

Välj hur många tecken som ska visas från mejlet.

Följande delar behöver du sätta upp i din Google oAuth2-konfiguration för att för att Kommande i kalendern ska fungera. Inställningarna görs i Google console.

Gmail API behöver aktiveras: https://developers.google.com/gmail/api/
Scopes som krävs: https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Kräver HTTPS.

För att kunna ta del av dessa moduler så behöver du sätta upp en inloggning (OAuth2) mot respektive tjänst.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?