help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyhetslista

Nyhetslistan kan visa nyheter från arkiv eller från etiketter med tre olika utseenden:

Nyhetslista galleriFörstora bilden

Nyhetslista - Galleri

HeroFörstora bilden

Nyhetslista - Hero

Enkel listaFörstora bilden

Nyhetslista - Lista

Allmänt

Här väljer du vilket utseende du vill ha. Beroende på vilket val du gör visas olika underalternativ.

  • Galleri - Visar flera nyheter kolumnvis bredvid varandra med samma höjd på bilden.
  • Hero - En enda stor nyhet visas med bild och rubrik på en bakgrundsplatta på bilden.
  • Lista - Visar nyheter i en lista.

Nyhetslista bygger på sökmotorn så därför beter den sig lite annorlunda än den vanliga nyhetsmodulen. Dels kan det ta längre tid för nya artiklar att visas, då sidorna först ska indexeras. Har du valt alternativet "Dölj i sök" på en artikel så kommer den inte att visas i nyhetslista.

Inställningar för galleri

Allmänt Galleri

Max antal kolumner (1-6)

Här väljer du hur många kolumner som nyheterna ska visas i. Det går att välja från 1-6 kolumner.

Höjdstorlek för bild (px)

Här ställer du in höjden på bilderna som visas i nyhetslistningen.

Avstånd mellan artikelkolumner (px)

Här ställer du in avståndet mellan kolumnerna i nyhetslistningen.

Nyheter som galleri

Exempel på Nyhetslista galleri

Avstånd mellan artikelrader (px)

Här ställer du in avståndet mellan raderna i nyhetslistningen.

Allmänt Hero

Allmänt hero

Byta automatiskt artikel (karusell)

Här väljer du om du vill att nyhetslistan automatiskt ska byta artikel åt dig. Du ställer då in intervall i sekunder. Standardinställningen är 5 sekunder.

Visa play och paus

Bocka i denna om du vill visa knappar för play och paus.

Visa punkter för antal artiklar

Här ställer du in om du vill visa indikatorer i nyheten det vill säga prickar som anger antal artiklar i karusellen.

Visa pilar (fram och tillbaka)

Här ställer du in om du vill visa pilar för att bläddra framåt och bakåt.

Höjd på hero(px)

Här ställer du in höjden på heronyheten.

Använd färg på textblock

Här ställer du in en färgplatta bakom rubriken på nyheten så att inte rubriken hamnar direkt på bilden (blir svårläst)

Bredd på textblock (%)

Hur bred ska heronyheten vara.

Padding i textblock (px)

Allmänt Lista

Inställningar för lista

Avstånd mellan artiklar (px)

Här ställer du in avståndet mellan artiklar i nyhetslistningen.

Urval

Urval i Nyhetslista

Visa artiklar från alla arkiv på webbplatsen

Om du vill visa från alla arkiv på webbplatsen så väljer du detta alternativ. Då visas de senast publicerade artiklarna på webbplatsen, oavsett var de finns i strukturen.

Visa enbart artiklar från följande strukturer

Om du vill visa nyheter enbart från vissa strukturer på webbplatsen så väljer du detta alternativ. Du klickar på länken Lägg till för att lägga till de strukturer (delgrenar) som du önskar visa nyheter från.

Visa endast artiklar med följande etiketter

Här fyller du i en etikett om du önksar att nyhetslistan endast ska visa nyheter som är märkta med en speciell etikett.

Kombinera med etiketter från användarfält

Om du har valt vilka etiketter du vill ha nyheter om i ett användarfält väljer du detta alternativ. Detta kombineras med valet du gjort ovanför - om du vill visa nyheter från alla arkiv, bara vissa strukturer eller en viss etikett.

Detta är ett smart sätt att få till en enkel personalisering! Användaren väljer på sin profilsida (eller något annat ställe) vilka etiketter som den är intresserad av. Nyhetslistan visar sedan de artiklar som är märkta med de etiketterna. Läs mer om vilka inställningar du behöver göra för att komma igång med att visa nyheter utifrån de etiketter du valt,

Antal synliga artiklar

Här väljer du hur många artiklar som ska visas. Standardinställningen är 10 artiklar.

Hoppa över inledande artiklar

Här väljer du du vill hoppa en eller flera inledande artiklar.

Innehåll

Innehåll nyhetslista

Visa rubrik

Bocka i denna för att visa rubriken från artikel. Det vill säga den textmodul som heter Rubrik.

Visa Ingress

Bocka i denna för att visa ingressen från artikel. Det vill säga den textmodul som heter Ingress.

Max antal tecken som ska visas

Här väljer du hur många tecken av ingressen som ska visas. Standardinställningen är 200 tecken.

Visa publiceringsdatum

Bocka i denna för att visa publiceringsdatum. Du kan välja att visa publiceringsdatum på olika sätt:

  • Dag månad år - 10 mars 2022
  • Dag månad år klockslag - 10 mars 2022 12.50
  • År månad dag - 2022-03-10
  • Visa relativt publiceringsdatum - exempelvis "för 5 timmar sedan", "för 2 dagar sedan".
  • Eget datumformat - här kan du själv formatera ditt datumformat enligt JavaSimpleDateFormat.

Visa text från artikel

Bocka i denna för att visa texten från artikel. Det vill säga den textmodul som heter Innehåll.

Visa etiketter

Bocka i denna för att visa etiketter. De skrivs ut med en färgad platta. Har du satt ett visningsnamn för etiketten så visas det.

Använd landningssida med Nyhetslista för etiketter

Om du bockar i denna blir dina etiketter klickbara. När användaren klickar på etiketten kommer de till den sida du pekar ut här. Se till att denna sida har en Nyhetslista som visar denna etikett.

Visa publicerad av

Bocka i denna för att visa vem som har publicerat artikeln.

Välj annan användare från metadata

Om du inte vill skriva ut vem som har publierat artikeln utan istället exempelvis Sidansvarig så bockar du i denna ruta. Välj metadatat för sidansvarig.

Sortera efter

Här kan du välja hur din nyhetlista ska sorteras. Det går att välja efter Publicerad, Senast publicerad eller Skapad.

Sortera

Länka endast rubriker

Som standard länkas automatiskt Bild, Rubrik och Ingress till artikeln så det blir tre länkar med olika länktext till varje artikel.

Vill du ha ett bättre alternativ ur tillgänglighetsperspektiv så bockar du i denna för att enbart länka rubriken.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?