help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sitevisions intranätsapp - RESTApi

För att du ska kunna ansluta till ditt intranät genom mobilappen "Sitevision Intranät" kräver det att man har installerat mobil appens RESTApp på intranätet. RESTAppen finns att ladda ner i Marketplace.

Mobile app konfiguration

Inställningar

Visa alternativ för att rapportera användargenererat innehåll

Du kan ge användare möjligheten att rapportera användargenererat innehåll. Ett mejl skickas då anonymt till utpekad webbplatsansvarig.

Visa interna länkar i webbläsare

Du kan välja att öppna interna länkar i en webbläsare i appen eller låta interna länkar visas i "Headless"-läget.

Använd appens meddelandenfunktion

Slå på meddelandenfunktionen i appen genom att aktivera denna kryssruta. För att läsa mer om hur Meddelanden fungerar i Sitevision, läs guiden om Meddelanden

Kräv att användare godkänner användarvillkoren för att kunna logga in och använda appen

Ifall din organisation kräver ett godkännande från användarena så kan du aktivera denna ruta och länka till en externsida där era villkor visas.

Inloggning

Inloggning

Det finns lite olika sett att öppna sin inloggning. Vissa funkar bättre än andra för just ditt intranät. Du kan:

  • Använda webbläsaren i appen
  • Använda enhetens standardwebbläsare
  • Välja webbläsare efter plattform

Det första valet öppnar upp den inbyggda webbläsaren i appen. Det andra valet redirectar dig till din telefons stadardwebbläsare som då hanterar inloggningen och vid det tredje valet så avgör din enhet vilken av de två övre som ska användas. En apple telefon stannar kvar i appen medan en android telefon öppnar telefonens standardwebbläsare.

Giphy

GIPHY

Vill du använda GIPHY i ditt flöde så måste du i modulen lägga till en ange en GIPHY API-NYCKEL.

Nyhetsflöde

Nyhetsflöde

Användarfält för "Mina etiketter"

Här pekar du ut ett användarfält av typen "Etikett" som ska kunna fungera som "Mina etiketter" i appen. Dessa etiketter kommer påverka nyhetsflödet för användaren och ger användaren en möjlighet att personalisera nyhetsflödet.

Användarfältet behöver vara utpekat under: "Webbplatsinställningar" / "Mobilapp" / "Etiketter från användarfält" för att kunna vara valbart i konfigurationen för RESTAppen.

Språkinställningar

Språk

I appen är det möjligt att styra innehåll efter språk. Har du innehållet på ditt intranät på flera olika språk så kanske du bara vill visa innehållet efter det språk som din medarbetare pratar. Då kan du aktivera denna inställning. När denna inställning är aktiverad så kommer det finnas ett val i mobilappen att välja innehåll efter språk. Valt språk blir det som matcher telefonens språk. Så säg att intranätet finns på svenska, norska och danska. En av dina kollegor i Danmark loggar in. Kollegans telefon är inställd på danska och danska finns också uppsatt som språk på intranätet. Då kommer förvalt språk att vara danska. Det är möjligt att genom mobilen ändra dessa förinställda inställningar.

Det innehåll som visas för valt språk är alla sökträffar samt nyheter.

Grupper

Grupper

Använd egen uppsättning av gruppmallar vid skapande av grupper

Genom att kryssa i  denna går det att peka ut en egen gruppmapp som grupper skapade via den här specifika modulen hamnar i.

Sökinställningar

Sök

Här kan du välja att visa eller dölja möjligheten att söka efter olika typer av innehåll i appen. Du kan även välja att begränsa strukturen för vart sökningarna ska göras.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?