help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Cookie-banner

Modulen Cookie-banner släpptes i samband med Sitevision 9.1. I modulen cookie-banner kan du låta besökaren godkänna cookies, länka till din cookiepolicy samt välja hur din Cookie-banner ska presenteras på din webbplats.

Cookie-bannern bygger på inställningarna du gör i Panelen Cookies under Webbplatsinställningar. Använd guiden Cookie-banner för att sätta upp den.

Hämta modulen från Marketplace

Det är ett krav att sidan laddas över https för att en cookie ska sättas. Läs mer om Åtkomstkrav

Lägg Cookie-banner modulen på din första delmall. Det vill säga den som alla andra mallar bygger på. På så sätt syns Cookie-bannern för alla besökare oavsett vilken sida de kommer in på.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?