help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Cookie-banner

Med modulen cookie-banner kan du låta besökaren godkänna cookies, länka till din cookiepolicy samt välja hur din Cookie-banner ska presenteras på din webbplats.

Cookie-bannern bygger på inställningarna du gör i Panelen Cookies under Webbplatsinställningar. Använd guiden Cookie-banner för att sätta upp den.

Hämta modulen från Marketplace

Lägg Cookie-banner modulen på din första delmall. Det vill säga den som alla andra mallar bygger på. På så sätt syns Cookie-bannern för alla besökare oavsett vilken sida de kommer in på.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?