Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Cookie-banner

I samband med Sitevision 9.1 släpper vi appen Cookie-banner. I den appen så kan du skriva texter, länka till din cookiepolicy samt välja hur din Cookie-banner ska presenteras på din webbplats. För att din webbplats cookies ska visas i appen Cookie-banner så måste du registrera dem. Det gör du under webbplatsinställningar/cookies på din webbplats.

Inställningar ccokie-banner

Cookie-bannern lägger du i den första delmallen.

Texter

Titel

Här skriver du den titeln du vill ha på din Cookie-banner. Den visas för din besökare.

Meddelande

Här skriver du ett utökat meddelande till din besökare. Till exempel varför du använder cookies.

Cookiepolicy

En webbplats behöver också har en cookiepolicy. I modulen har vi gjort det möjligt att länka till en intern sida, där du har din cookiepolicy, samt ge länken en länktext.

Utseende

Här väljer du hur du vill visa din cookie-bber. Det finns tre alternativ:

  • Visa som banner - visas högst upp över hela sidan. När du klickar på inställningar fälls fältet ner och fler inställningar visas.
  Cookie-banner som banner Envisionstandard

  Cookie-banner som banner Envisionstandard

   • Visa som modal - visas som ett fönster som poppar upp i mitten. När du klickar på inställningar visas mer information i fönstret.
   Cookie-banner standard

   Cookie-banner som modal Envisionstandard

   Knapp standard

   Övrigt

   Välj om du vill visa din Cookie-banner även i redigeringsgränssnittet.

   Inställningar (för besökare)

   När du klickar på Inställningar så visas de inställningar (Titel och Beskrivning på respektive kategori) som du har ställt in på Webbplatsinställningar -> Funktioner -> Cookies. Om du bara har registrerat Analytiska cookies så kommer det bara att visa en kategori som besökaren kan välja att inte acceptera.

   Cookie inställningar för besökare

   Anpassa inställningar för kakor

   Nödvändiga cookies - Nödvändiga cookies kan inte besökaren välja bort, därav kan besökaren inte flytta reglaget.

   Analytiska cookies - Här är det inställt på att de inte accepterar analytiska cookies. Besökaren får klicka till höger på reglaget så att knappen lyses upp (till blå i detta exempel) - då accepterar besökaren även analytiska cookies.

   Har du lagt till marknadsförings- eller övriga cookies så kommer dessa också att listas här.

   I denna vy visas bara kategorier av cookies. Vill besökarna veta mer om vilka cookies ni har så bör ni lista dem på cookie-policy sidan.

   Utseendeförändringar

   Vill du att din Cookie-banner ska gå i samma stil som din övriga webbplats? Då kan du göra inställningar för det i Envision. Du hittar Envision under webbplatsinställningar/envision.

   Vad påverkar utseendet?

   Följande inställningar i Envision hjälper dig att påverka utseendet på cookie-bannern:

   • Typsnitt - Välj Typsnitt och ställ in Grundstorlek för typsnitt. Det påverkar samtliga typsnitt i modulen.
   • Element - Välj Bakgrundsfärg för Primary och eventuellt Färg för text på Primary för att styra utseende på knapparna.
   • Knappar - Välj Kantradie:10 pixlar för en rund knapp istället för en fyrkantig. Kantradie 0 betyder inga runda hörn.

   Om du valt att visa den som banner finns det ytterligare en inställning som du kan påverka:

   • Block - Välj Default och ställ in Bakgrundsfärg för default så får du en bakgrundsfärg när du klickar på länken Inställningar runt Anpassa inställningar för kakor.
   Cookie-banner i banner-form med Envision

   Cookie-banner i banner-form med Envision

   Cookie-banner i modalform med Envision

   Cookie-banner i modal-form med Envision

   Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

   Denna sida publicerades:

   Hjälpte informationen dig?

   Följ oss