help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint Fildelning

Med SharePoint fildelning kan du lista filer från din SharePoint server. Klicka på knappen Anslut till SharePoint. Första gången får du logga in men om du loggar in med OAuth2 kommer Sitevision sedan att komma ihåg ditt inlogg.

Godkänn Sharepoint

Sedan listas de dokument från det dokumentbibliotek du angett:

Fildelning lista

Hur du använder fildelningen

Navigering

Navigering nedåt i listan sker genom att klicka på mappnamnet. Navigering uppåt sker genom den breadcrumb som ligger ovanför listningen.

Ladda ner

Alternativet Ladda ner finns för alla filer.

Öppna i SharePoint

Vid klick på prickarna till höger så kan du välja att öppna filen i SharePoint.

Öppna i Word/Excel/Powerpoint/Word online

Vid klick på prickarna till höger så kan du välja att öppna filen på olika sätt, beroede på vilken filtyp du klickar på.

Tredjepartsleverantör

Denna modul kräver att du har SharePoint Online.

Denna funktion kräver att du har licens för SharePoint, som ingår i Sitevision intranät 2022.

Allmänna inställningar

OAuth2-konfiguration

Välj den OAuth2-konfiguration som är uppsatt för Sharepoint. De konfigurationer som finns i listan är de som finns inställda på webbplatsinställningar.

Server-URL

Server-URL ska vara URL till er SharePoint-server enligt:[ertnamn].sharepoint.com

Mappval

Webbplatsen är en underwebbplats

Denna ska kryssas i om det valda dokumentbiblioteket ligger på en underwebbplats på din SharePointserver. Det kan du se genom att titta på url:en i Sharepoint, om det är er huvudwebbplats ser url:n ut så här https://[ertnamn].sharepoint.com/SitePages/Startsida.aspx,
Om det är en en undersite ser url:n ut så här: https://[ertnamn].sharepoint.com/sites/[namn på undersite].

Då visas ytterligare ett alternativ:

Underwebbplats

Namn på underwebbplats

Om ’Webbplatsen är en underwebbplats’ är ikryssat kommer du att behöva ange namn på undersiten, Det är namnet med fet stil i url:en som du ska ange som ett namn: https://[ertnamn].sharepoint.com/sites/[namn på undersite].

Id för dokumentbibliotek

Id för dokumentbibliotek får du fram såhär:
SharePoint -> Din webbplats -> Webbplatsinställningar -> Webbplatsbibliotek och listor -> Anpassa -> <det dokumentbibliotek som är aktuellt> . Då visas id till dokumentbibliotek uppe i URL:en.

Objekt per sida

Antal objekt per sida

Välj hur många filer/mappar som ska visas per sida. Standardinställningen är 10.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?