help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla grupper - Allmänt

Modulen Alla grupper visar alla grupper som en användare är medlem i.

Allmänt, alla grupper

Skapande av nya grupper

Använd egen uppsättning av gruppmallar

Alla grupper som skapas hamnar i en gruppmapp i trädstrukturen som heter Grupper. Genom att bocka i rutan "Använd egen uppsättning av gruppmallar" går det att peka ut en egen gruppmapp som grupper skapade via den här specifika modulen hamnar i.

En ny grupp skapas utifrån en gruppmall som ligger under menyn Mallar i Navigatorn. Det går att ha flera olika gruppmallar och låta användaren välja mall vid skapandet av en ny grupp. Allt beroende på hur gruppen ska användas och vilken typ av innehåll som behövs.

Gruppmallar

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?