help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarfält - Utseende

Modulen Användarfält används för att visa information om användare.

Användarfält

Formatmallar

Etikett

Välj den formatmall som ska användas för etikett i listan. Exempel på etiketter är Titel, E-postadress och Telefon. I listan visas de befintliga formatmallar som finns uppsatta på webbplatsen.

Värde

Välj den formatmall som ska användas för värden i listan. I listan visas de befintliga formatmallar som finns uppsatta på webbplatsen.

Storlekar

Mellanrum mellan fält

Ställ in hur stort avståndet ska vara mellan användarfälten med hjälp av inställningen Mellanrum mellan fält. Mellanrummet anges i pixlar (px) eller em och gäller för vertikal justering.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?