help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filer - Allmänt

Modulen Filer används på gruppsidor för att visa filer som finns i gruppen.

Filer- allmänt

Allmänt

Ställ in antalet filer som ska visas i listan på gruppsidan. Standardvärdet är 5 filer.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?