help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök i aktivitetsflöde - Utseende

Sök i aktivitetsflöde. fliken Utseende
Resultat

Formatmallar

Användare

Inställningar för formatmall på användare och dess grupp som visas i sökresultatet.

Inlägg

Anger formatmallen för inläggen.

Tidpunkt

Inställningar för formatmall för tidpunkt, gilla länk och kommentera länk.

Länk till fil

Inställnignar för formatmall om det finns en bifogad fil i resultatet.

Inmatningsfält

Inställning för formatmall för inmatningsfältet.

Storlekar

Bildstorlek

  • Behåll originalstorlek - Bildens originalstorlek behålls och visas på sidan.
  • Använd en fördefinierad storlek - Fördefinierade bildstorlekar är ett alternativ där du centralt på webblatsen kan ställa in bildstorlekar, som du sedan kan välja bland från en lista. Du kan då välja att skala om bilden till en viss bildstorlek som visas i listan.
  • Anpassa storlek - Du kan själv anpassa bildens storlek genom att här ange största bredd och höjd. Bilden skalas om till största bredd eller höjd beroende på hur bilden ser ut, men bilden bibehåller alltid sin proportion. Öka eller minska bredd eller höjd genom att klicka på plus- eller minusknappen.

Sökfält

Storlek på sökfältet. Standardinställningen är 200 px. Det går att ställa in pixlar, em och procent.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?