help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kom igång med personliga genvägar

1. Skapa en mapp

Skapa en mapp i webbplatsstrukturen som heter "Genvägar". Där ska du lägga alla dina genvägar.

2. Skapa ett metadata för ikoner på mappen

För att kunna använda en ikon till en genväg så behöver du sätta upp ett metadata på huset.

  • Högerklicka på "huset" och välj Egenskaper.
  • Gå till fliken metadata och skapa ett metadata av metadatatypen länk.
  • Döp ditt metadata till exempelvis Genvägar - Ikon.
  • Skriv en beskrivning för metadatat, exempelvis "Peka ut fil i filarkivet för att visa ikon innan genvägsnamnet."
  • Publicera "huset".

3. Skapa länksidor med genvägar

I mappen rekommenderar vi dig att skapa länksidor till sidor på webbplatsen eller externa sidor och system.

4. Publicera dina genvägar

När du gjort ovan steg kan du publicera dina genvägar. Ställ dig på en genvägen i mappen och klicka på publicera. I publiceringsdialogen väljer du metadata och pekar ut din ikon för genvägen. När det är klart väljer du att publicera.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?