help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Aktivitetsflöde - Allmänt

Med modulen Aktivitetsföde visar du aktivitetsflöden där användares inlägg radas upp. Modulen används ofta på exempelvis startsidan på ett intranät eller på en gruppsida -ställen där du vill samla ihop inlägg från olika personer.

Allmänt Aktivitetsflöde

Inlägg

Visa alla (egna, kontakters och gruppers)

Detta alternativ är standardinställningen. Den visar statusuppdateringar för användarens alla kontakter och grupper. Den inställningen används ofta på till exempel startsidan på ett intranät.

Visa endast användarens egna

Markera "Visa endast användarens egna händelser" för att enbart visa det personliga aktivitetsflödet. Det används på profilsidan.

Antal inlägg

Max antal inlägg

Ställ in antal inlägg som ska visas i aktivitetsflödet genom att ange en siffra. Standardinställningen är 10.

Övrigt

Visa inmatningsfält för statusuppdateringar

Bocka i "Visa inmatningsfält för statusuppdateringar" för att använvändarna ska kunna skriva uppdateringar i modulen. Då visas ytterligare en inställning:

Fler inställningar för platshållare

Platshållare

Ange en text som står i inmatningsfältet. texten försvinner när användaren klickar i fältet. Standardtexten för platshållaren är "Skriv ett inlägg...".

Visa menyalternativ för att lägga till bokmärken

Markera denna för att ge användaren möjlighet att lägga till bokmärken i aktivitetsflöden. Användaren se då en meny till höger om inlägget. Bokmärkta inlägg kan användas för grupper och användare och visas i modulen Bokmärkta inlägg.

Meny för att lägga till bokmärke

Bädda in länkar (Oembed)

Denna är som standard ibockad. Det är bara den första länken som kommer att bäddas in. Men här finns möjlighet att bocka ur denna inställlning för att stänga av inbäddning av länkar per modul.

Flödet stödjer oEmbed från följande:

Dreambroker

Spotify

Youtube

Youtube no cookie

Giphy

Vimeo

Wistia

Screen9

Soundcloud
Visa emojiväljare

Om du vill att användarna ska kunna använda emojis i aktivitetsflödet och dess kommentarer bockar du i denna ruta. De får då en länk i samband med flödet som de kan klicka på för att få upp en massa emojis.

Emojis

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?