help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Aktivitetsflöde - Utseende

Modulen Aktivitetsföde visar aktivitetsflöden. Detta används oftast på exempelvis startsidan på ett intranät eller gruppsida, där man vill samla ihop inlägg från olika personer.

Formatmallar​

Välj önskad formatmall för respektive text. Det går att göra inställningar för Användare, Inlägg, Tidpunkt, Länk till fil och Inmatningsfält.

Storlekar

Visa bilder i aktivitetsflödet antingen i standardstorlek eller i en bestämd storlek. Visningen är en förhandsgranskning. När användaren klickar på bilden kommer den visas i full storlek. Anpassa bildernas storlek i pixlar där bredden anges. Bilderna kommer inte att förändras i proportionerna.

Behåll originalstorlek

Bildens originalstorlek behålls och tar den plats den behöver i flödet.

Använd en fördefinierad storlek

Med det här valet kan du välja en fördefinierad bildstorlek som finns uppsatt på webbplatsen.

Anpassa storlek

Med det här valet kan du välja hur stor bilden ska vara. Du anger önskad bredd i px.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Endast bokmärkta

Markera "Endast bokmärkta" för att enbart visa nokmärkta inlägg i aktivitetsflödet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?