help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla grupper - Allmänt

Följande inställningar finns i modulen Alla grupper:

Allmänt, alla grupper

Skapande av nya grupper

Använd egen uppsättning av gruppmallar

Alla grupper som skapas hamnar i en gruppmapp i trädstrukturen som heter Grupper. Genom att bocka i rutan "Använd egen uppsättning av gruppmallar" går det att peka ut en egen gruppmall som grupper skapade via den här specifika modulen hamnar i.

En ny grupp skapas utifrån en gruppmall som ligger under menyn Mallar i Navigatorn. Det går att ha flera olika gruppmallar och låta användaren välja mall vid skapandet av en ny grupp. Allt beroende på hur gruppen ska användas och vilken typ av innehåll som behövs.

Gruppmallar

Gruppmapp

Använd en egen gruppmapp för placering av nya grupper

Alla grupper som skapas hamnar i en gruppmapp i trädstrukturen som heter Grupper. Genom att kryssa i  denna går det att peka ut en egen gruppmapp som grupper skapade via den här specifika modulen hamnar i.

Tillgänglighet

Högsta rubriknivå

För att du ska ha möjlighet att ha korrekta rubriknivåer i modulen så har vi lagt till en h2 som standard som rubriknivå. Här kan du ändra denna så att det passar din design och blir rätt rubriknivå. Det går att ändra till allt från h1-h6 för att kunna matcha in rätt rubriknivå.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?