help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa nyheter utifrån etiketter

Scenario 1

Du vill tagga nyheter med avdelningar på ditt intranät. Sedan kan användarna själva välja vilka nyhetsetiketter de vill följa. Detta val gör de på sin profilsida.

Gör så här

1. Förberedelse - skapa etikettgrupper

Se till att skapa de etikettgrupper som du vill att dina användare ska kunna följa. Gå till webbplatsinställningar -> Funktioner -> Etiketter och skapa en ny etiketssgrupp (om du inte redan har en etikettgrupp skapad) Sedan lägger du till de val av etiketter du vill ha under den etikettgruppen.

Här lägger du till en etikettsgrupp. Ge den ett namn.

Skapa etikettgrupp

Etikettgruppen visas sedan på panelen Etiketter. Där kan du fylla på med valbara värden:

Lägg till etiketter i etikettgruppen

Du behöver inte skapa en ny etikettgrupp om den redan finns! I steg 2 kan du välja en eller flera etiketter när du skapar ett användarfält.

2. Skapa ett användarfält av typ etikett.

Gå till Webbplatsinställningar -> Funktioner - > Social collaboration och välj att lägga till ett användarfält av typen etikett. Klicka på länken Lägg till användarfält:

Lägg till användarfält

Här fyller du i följande:

  • Namn - Vilket namn användarfältet ska ha
  • Beskrivning - En kort beskrivning som hjälper användaren
  • Typ - Välj typen Etiketter och sedan väljer du de etikettgrupper du vill använda.
  • Tillåt förändring av fältvärde - Denna bockar du i för att användaren själv ska kunna välja värden.

Under fliken Avancerat fyller du i Identifierare - Identifierare ska vara ett ord utan konstiga tecken (det vill säga åäö?,.) till exempel Nyhetsval.

3. Lägg till användarfältet i stor och liten vy

För att användarna ska kunna välja vilka etiketter de är intresserade av måste de kunna välja detta i en vy.

Lägg till användarfältet i både Liten och Stor vy:

Liten och stor vy

4. Visa användarfältet på profilsidan

Gå till profilsidan och öppna modulen Användarfält. Lägg till det nya användarfältet "Val av nyheter" genom att kliocka på länken Lägg till användarfält:

Lägg till användarfält

5. Uppmana dina användare att välja nyheter på profilsidan

Nu är alla fält klara så nu kan användarna gå in på profilsidan och välja alternativet Profil för att lägga till fält.

Välj profil

Då visas ett fönster där du kan välja Val av nyheter längst ner. Under fältet visas beskrivningen (om du skrev någon).

Profilinställningar

När du klickar i rutan så visas alla de etiketter som finns i de etikettgrupper du pekat ut på användarfältet.

6. Aktivera etikettgrupperna på nyheterna. Märk upp nyheter

Gå till sidan med Nyheter (som har arkivet och alla artiklar under sig) och välj Egenskaper -> Funktioner -> Etiketter. Välj alternativet "Använd egna inställningar för etiketter och peka ut den eller de etikettgrupper du ska kunna märka upp nyheterna med.

Aktivera etikettgrupper på delgren

Märk sedan upp artiklar med olika etiketter.

Märk upp artiklar med etiketter

7. Lägg ut nyhetslista

Hämta hem modulen Nyhetslista från Sitevision Marketplace. Öppna modulen.

Under Urval bockar du i rutan "Kombinera med etiketter från användarfält" och pekar ut det användarfält du skapade under punkt två:

Nyhetslista - inställningar för urval

Publicera! Klart!

Scenario 2

Förutom de valbara nyheterna vill du också kunna styra att alla användare når vissa centrala nyheter som alla ska ta del av. Dessa nyheter har en egen etikettyp som heter "Centrala nyheter" och etiketten "Alla".

Följ alla steg ovan men komplettera med:

1. Lägg till ytterligare en etikettgrupp

Skapa en till etikettgrupp "Centrala nyheter" med etiketten "Alla"

Etikett för alla nyheter

2. Lägg till ytterligare en etikettgrupp i användarfältet

Gå till Webbplatsinställningar -> Funktioner - > Social collaboration och dubbelklicka på användarfältet Val av nyheter. Lägg till etikettgruppen Centala nyheter,

Lägg till etikettgruppen Centrala nyheter

3. Aktivera den nya etikettgruppen på nyheterna. Märk upp nyheter

Gå till sidan med Nyheter (som har arkivet och alla artiklar under sig) och välj Egenskaper -> Funktioner -> Etiketter. Välj alternativet "Använd egna inställningar för etiketter och peka även ut etikettgruppen "Centrala nyheter"

Aktivera fler etiketter

Publicera! Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?